Naruskan osakaskunnan luvat osakkaille 2017

 • Verkkolupia 5 kpl / osakas   5.00 €  (Solmuväli 40 mm)
 • Kylässä asuvalle 5 kpl / asukas   5.00€ / verkko
 • Katiska 5 kpl / osakas   1.00€ / katiska
 • Iskukoukut 10 kpl sisältyvät em. lupiin 10 € (sis. vieheluvan mökin kylässä omistaville)
Luvan lunastuksen ikäraja 18 vuotta.

Kalastuskunnan kalastusmaksut 2017
 • Osakaslupa   5.00 € / vuosi (Sisältää uistelu-, heittouistelu- ja vieheluvan osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville.)
 • Mökkiläislupa   10.00 € / vuosi
 • Verkkolupa   5.00€ / verkko / vuosi
 • Katiska   1.00€ / katiska / vuosi
Hinnat muille kuin osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville

Kalastuslupa
 • 20.00 € / vuosi
 • 15.00 € / kk
 • 10.00 € / vko
 • 5.00 € / vrk
Kalastuslupien kirjoittajalla on oikeus periä luvan kirjoittamisesta 1€ / lupa (luvan lunastaja maksaa)

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.


LISÄTIETOA:

Naruskan kalastuskunnan lupa-alue on Naruskajoen itäranta Siekakönkään sillasta Tenniöjoen risteykseen asti ja Tenniöjoen pohjoisranta rajavyöhykkelle saakka. Sarasaaren eteläpuolella Kaitaojan suusta pohjoiseen Alimmaisen Suoltijoen suun alapuolelle on myös kalastuskunnan vesialuetta.

Naruskajoessa on pilkkimiskielto Siekakönkään sillan ja Naruskajoen-Tenniöjoen risteyksen välisellä alueella. Kielto on voimassa viiden vuoden ajan 31.12.2020 asti. Kieltoalue on merkitty jokivarressa asianmukaisin tiedottein.

Huom! Jos kalastat Tuntsajoen vesistöissä, tarvitaan Metsähallituksen kalastuslupa lupanumero 1401, jonka voi ostaa esim. osoitteesta: www.eraluvat.fi

Kalojen alimmat mitat ovat:   
TAIMEN                                      50 cm
HARJUS                                      35 cm

Taimen on rauhoitettu vuosittain 01.09 - 15.11.

Noudata sääntöjä ja muista kunnioittaa ranta-asukkaiden rauhaa. Älä myöskään roskaa ranta-alueita. Avotulia saa polttaa vain virallisilla tulipaikoilla jokivarressa.

Lisätietoja kysymällä osoitteesta info(ät)naruska.com