Metsästysmaat

Naruskan kolme metsästysoikeuden haltijaa ovat Metsähallitus, Sallan yhteismetsä ja Pohjois-Sallan Erä Ry. Ne kaikki myyvät alueilleen metsästyslupia. Tarkemmat lupahinnat ja muut pyynnin ehdot ovat löydettävissä näiden mainittujen tahojen nettisivuilta.

Naruskan Retkeilymaja sijaitsee näiden kolmen lupa-alueen keskellä. Lupa-alueille on hyvät tiestöt, joten metsästysporukat ovat ottaneet Retkeilymajan tukikohdakseen, josta pääsee aamuvarhaisella lupa-alueille. Illalla odottavat sauna ja ruokahuolto metsästäjiä.

Metsäkanalintukannat vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet metsästäjille antoisia. Vuosien 2014 ja 2015 pesinnät eivät maalinnuilla onnistuneet toivotulla tavalla, joten 2016 metsästysaikoja on jonkin verran rauhoituksin rajoitettu. Vuosina 2017-2022 kannat ovat jonkin verran vaihdelleet. Mukavan poikkeuksen tekee 2022 syksy, jolloin kaikkia kanalintuja oli metsästäjäarvioiden mukaan eniten, mitä vuosiin. Talvehtimaan kanalintuja jäi myös hyvät määrät. Tammikuinen latvalinnunpyynti ei ole suurta suosiota saavuttanut. Sen ymmärtää, kun päivä on lyhyt ja lumiolosuhteet liikkumiseen rajalliset, kun lumi on hiihtäjälle pehmeää ja jalan liikkuvalle sitä on yleensä tammikuussa liikaa.

Suurpetoja Pohjois-Sallan alueelta kaadetaan vuosittain useita. Venäjän rajan läheisyys ja rajan takana sijaitsevat asumattomat erämaa-alueet tuovat suurpetoja Suomen puolelle ruokamaille, koska tällä puolella on runsaasti esimerkiksi poroja ja hirviä. Hirvikannoissa kuulostaa siltä, että huippuvuodet ovat takana päin. Ongelma ei koske yksin Sallaa, vaan naapurikunnista kuuluu samansuuntaisia tietoja. Hirviä lienee ylimetsästetty Lapissa monien kuntien alueilla.

Metsästäjät eteläisemmästä Suomesta ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että hirvikärpänen ei ole levinnyt Naruskan ja Tuntsan kairoihin. Myös metsästysmaastoja täällä pidetään monipuolisimpina metsästäjien kotipaikkakuntien vastaaviin verrattuna.