Metsästysmaat

Naruskan kolme metsästysoikeuden haltijaa ovat Metsähallitus, Sallan yhteismetsä ja Pohjois-Sallan Erä Ry. Ne kaikki myyvät alueilleen metsästyslupia. Tarkemmat lupahinnat ja muut pyynnin ehdot ovat löydettävissä näiden mainittujen tahojen nettisivuilta.

Naruskan Retkeilymaja sijaitsee näiden kolmen lupa-alueen keskellä. Lupa-alueille on hyvät tiestöt, joten metsästysporukat ovat ottaneet Retkeilymajan tukikohdakseen, josta pääsee aamuvarhaisella lupa-alueille. Illalla odottavat sauna ja ruokahuolto metsästäjiä.

Metsäkanalintukannat vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet metsästäjille antoisia. Vuosien 2014 ja 2015 pesinnät eivät maalinnuilla onnistuneet toivotulla tavalla, joten 2016 metsästysaikoja on jonkin verran rauhoituksin rajoitettu.

Suurpetoja Pohjois-Sallan alueelta kaadetaan vuosittain useita. Venäjän rajan läheisyys ja rajan takana sijaitsevat asumattomat erämaa-alueet tuovat suurpetoja Suomen puolelle ruokamaille, koska tällä puolella on runsaasti esimerkiksi poroja ja hirviä.